شماره جدید(September 2017)گفتگوی جهانی (Global Dialogue) ، خبرنامه الکترونیک انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی که در چهار شماره در سال و به شانزده زبان، از جمله فارسی، منتشر می‌شود، انتشار یافت.

برای مشاهده نسخه انگلیسی و فارسی این خبرنامه روی لینک های زیر کلیک کنید:

نسخه انگلیسی

نسخه فارسی