اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور در نظر دارد سمپوزیومی را برگزار کند که مخاطب آن نه اساتید هیئت علمی یا دانشجویان فارغ‌التحصیل و تحصیلات تکمیلی، که هر علوم اجتماعی‌خواندۀ علاقه‌مند به علوم اجتماعی (به معنای وسیع کلمه) است.

محورهای سمپوزیوم:

شایان ذکر است تمامی محورهایی که در ادامه می‌آید، صرفاً محورهایِ پیشنهادی و زیرمحورها نیز روشنگر ابعاد مختلف آن هستند. از همین رو، اگر ایده‌ای ذیلِ محورهایِ پیشنهادی نگنجد و یا بُعدی از محورها مغفول مانده باشد، ما از دریافتِ آن از سوی شما استقبال می‌کنیم. از سوی دیگر، بدیهی به نظر می‌رسد که همۀ ابعاد پیشنهادیِ محورها مخالفت و موافقت‌هایِ نظری و تجری را برمی‌انگیزاند. شورایِ راهبردیِ همایش رو به هر شکی از استدلال‌ورزیِ متقن و نو گشوده است.

- دانشگاه و منطق بازار

 • خصوصی‌سازی/پولی‌سازی دانشگاه‌ها و تجربۀ زیستۀ دانشجویان
 • تفاوت تجارب دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی
 • محتوای آموزشی، بازار کار و بحران اشتغال
 • جهانی‌شدن و دانشگاه
 • خرید و فروش پایان‌نامه و مقالات
 • خودگردانی دانشگاه
 • بدهکارسازی دانشجویان و حیات دانشگاهی
 • موقتی‌سازی اعضای هئیت علمی
 • تجربۀ زیستۀ دانشجویان از طرح کارورزی
 • تجربه‌نگاری از کار هنگام تحصیل
 • سیاست «دانشگاه کارآفرین»؛ ملزومات و عواقب آن

- جامعه و میدان دانشگاهی

 • زیست شبانۀ دانشجویان
 • اعتماد اجتماعی میان/نسبت به دانشجویان
 • اعتقادات دینی نزد دانشجویان
 • رابطۀ مرکز، پیرامون و محرومیت
 • تجربۀ زندگی در خانه‌های دانشجویی
 • مدرنیزاسیون دانشگاه در ایران
 • جایگاه دانشگاه در نظام اجتماعی ایران
 • دانشجویان در شبکه‌های مجازی
 • جنسیت و نظام آموزشی
 • آسیب‌های اجتماعی دانشجویان (خودکشی، اعتیاد و...)
 • رسالت اجتماعی دانشگاه
 • مدرک‌گرایی و منزلت اجتماعی
 • دانشگاه و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی
 • دانشجویان و مطالبات صنفی
 • دانشگاه و اقلیت‌ها (قومی-مذهبی)

- دانشگاه و عرصۀ سیاست

 • پدیدارشناسی تجربۀ کنشگری دانشجویان
 • شهروندی دانشگاهی و حقوق دانشجویان
 • رابطۀ دولت و دانشگاه
 • فرایند تصمیم‌سازی و استقلال دانشگاه
 • تبعات سیاست بومی‌گزینی
 • ساخت قدرت در حیات دانشگاهی

- کلاس درس و محیط دانشگاه

 • کشاکش تصورات و واقعیات
 • تبعیض، نابرابری و آرایش طبقاتی
 • تقلب علمی
 • دانشگاه و تجارب عاطفی
 • مکانیسم‌های جذب هئیت علمی
 • فضا-زمان در دانشگاه
 • ارزش‌ها در فضای رسمی و غیررسمی
 • دانشگاه و مسئلۀ نخبگی
 • تشکل‌زدایی و زوال فعالیت‌های جمعی
 • بی‌انگیزگی و جدیت‌زدایی در کلاس درس

- خوابگاه

 • سیاست‌های کنترلی و مراقبتی
 • تجربۀ دانشجویان از تبعات برون‌سپاری خدمات رفاهی
 • شکاف زندگی عمومی و خصوصی
 • پیامدهای پراکنده‌سازی جغرافیایی خوابگاه‌ها
 • چگونگی مصرف اوقات فراغت

تاریخ های مهم:

  مهلت ارسال چکیدۀ نوشتار: 30 آذر 1396

   اعلام پذیرش چکیدۀ نوشتار: 30 دی 1396

   مهلت ارسال فیلم مستند: 29 اسفند 1396

   مهلت ارسال اصل نوشتار: 30 فروردین 1397

   زمان برگزاری سمپوزیوم: اردیبهشت 1397

اطلاعات بیشتر را روی وب سایت سمپوزیوم http://socialsymposium.ir/fa/ بخوانید.