همایش سیاستگذاری اجتماعیبرگزار کنندگان: دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایرنهادها

زمان: 15 و 16 اسفند 1395

مکان: دانشگاه علامه طباطبایی

محورهای همایش:

 • سیاست‌گذاری حمایت­های اجتماعی و فقرزدایی
 • سیاست‌گذاری بیمه‌های اجتماعی
 • سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و عدالت آموزشی
 • سیاست‌گذاری اشتغال
 • سیاست‌گذاری جمعیت 
 • حاشیه‌نشینی، مسکن اجتماعی و سیاست‌گذاری مسکن
 • سیاست‌گذاری اجتماعی، جنسیت و خانواده 
 • سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی
 • سیاست‌گذاری اجتماعی حوزه کودکان و جوانان 
 • سیاست‌گذاری امور معلولان، جانبازان و ایثارگران
 • سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه روستاییان و عشایر
 • سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه اقوام، اقلیت ها و مهاجران خارجی
 • سیاست­گذاری سالمندی و مراقبت اجتماعی
 • نظریه‌های بومی ـ اسلامی سیاست‌گذاری اجتماعی
 • پیشران‌ها و افق‌های تحول سیاست‌گذاری اجتماعی در پسابرجام
 • مطالعه تطبیقی تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه
 • اخلاق و سیاست‌گذاری اجتماعی
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعه
 • نسبت سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری اجتماعی
 • چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران‌؛ از فرایند طراحی تا اجرای سیاست
 • ارزیابی و اثربخشی سیاست‌های اجتماعی
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و محیط زیست
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و آموزش عالی
 • سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعۀ شهری

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده: 30مهر 1395

مهلت ارسال اصل مقاله: 15 دی1395

وب سایت همایش: SPI.atu.ac.ir

تلفن تماس دبیرخانه: 26402630

پوستر همایش

 برنامه زمانی همایش

کارت دعوت ( پشت - متن )