مجله مطالعات اجتماعي ايران در نظر دارد یک شماره اين مجله را در خصوص مطالعات اجتماعي ويژه کردستان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اختصاص دهد. لذا از نویسندگان و پژوهشگران علاقمند به مطالعه مسائل و واقعیت های اجتماعی پیرامون کردستان دعوت مي‌شود مقالات خود را حداكثر تا تاريخ 15 بهمن ماه 1396 به آدرس سامانه http://jss-isa.ir/ ارسال نمایند.

لازم به ذکر است نگارش مقالات مي‌بايست با توجه به معيارهاي مجلات علمي-پژوهشي و مناسب با فرمت مطالعات اجتماعي ايران و حجم آن کمتر از 8000 کلمه باشد (خواهشمند است در سامانه قسمت راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه فرمایید). مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد.

                                                                                                       سوسن باستانی

                                                                                             سردبیر مجله مطالعات اجتماعی ایران