گروه علمی- تخصصی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی برگزار می‌کند:

 بحث و بررسی پیرامون برنامه های گروه در سال 96

زمان: یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 از ساعت 15 تا 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران

حضور هر چه بیشتر اعضای محترم گروه موجب دلگرمی و انگیزه بیشتر برای مشارکت در  فعالیت های  علمی و مدنی است.