گروه جامعه شناسی گردشگر ی انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری مرکز پژوهش های گردشگری دانشگاه تهران برگزار می کند:

تجارب فعالان شركت كننده در نمايشگاه هاي بين المللي گردشگري

با حضور:

  •  دكتر حسن تقي زاده انصاري (مدير عامل هلدينگ گردشگري ماركوپولو)
  • دكتر پويا علاالديني (رئيس مركز پژوهش هاي گردشگري دانشگاه تهران)
  • دكتر علي اصغر سعيدي (مدير گروه برنامه ريزي گردشگري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)

زمان: يكشنبه 24 بهمن 1395 ساعت 15 تا 17

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران