گروه جامعه شناسی گردشگري انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

چشم انداز توسعه گردشگری در برنامه ششم توسعه

با حضور:

  • دكتر رضامعصومي راد (رييس امور فرهنگ، گردشگري و ورزش سازمان مديريت برنامه ريزي كشور)
  • دكتر پويا علاالديني (رييس مركز پژوهش هاي گردشگري دانشگاه تهران)
  • دكتر علي اصغر سعيدي ( مدير گروه برنامه ريزي دانشگاه تهران)

زمان: یکشنبه دهم ارديبهشت 96 ساعت 13 تا 15

مکان: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران