بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران می‌رساند جلسه انتخابات اعضای شورای مدیریت گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1395 با حضور اعضای این گروه برگزار و اعضای شورای مدیریت پس از رای گیری مکتوب به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای شورای مدیریت (به ترتیب حروف الفبا):

  • مریم جمشیدی
  • ابوالفضل حاجی زادگان
  • امیر رضائی پناه
  • فاطمه قابل رحمت
  • محمد سالار کسرایی
  • شهناز کریمی
  • فتح اله مرادی