بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران می‌رساند جلسه انتخابات اعضای شورای مدیریت گروه علمی-تخصصی جامعه‌شناسی روستایی روز سه شنبه 7 دی ماه 1395 با حضور اعضای این گروه برگزار و اعضای شورای مدیریت پس از رای گیری مکتوب به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای شورای مدیریت (به ترتیب حروف الفبا):

  • مصطفی ازکیا
  • وحید اسلام زاده
  • یونس اکبری
  • حمیده دباغی
  • جلال الذین رفیع فر
  • موسی عنبری
  • زهرا فرضی زاده
  • سید احمد فیروزآبادی
  • علی اکبر مهرابی