بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران می‌رساند جلسه انتخابات اعضای شورای مدیریت گروه علمی-تخصصی آینده پژوهی اجتماعی و فرهنگی روز سه شنبه 14 دی ماه 1395 با حضور اعضای این گروه برگزار و اعضای شورای مدیریت پس از رای گیری مکتوب به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای شورای مدیریت (به ترتیب حروف الفبا):

  • افسر افشار نادری
  • صادق پیوسته
  • فروزنده جعفرزاده پور
  • علی چاپرک
  • مصطفی حسینی گلکار
  • سید تقی کمالی
  • ارشیا کیوان فر
  • عذرا مرادی
  • مهدی مطهرنیا