زمان: دوشنبه 16 مردادماه
مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام
شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای آب و بروز پیامدهای روزافزون آن مانند خشکی پیکره‌های آبی، آلودگی منابع آب و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین، خسارتهای اقتصادی ناشی از خشک شدن باغات و مزارع، و تعارضات اجتماعی از یک طرف بطور روز افزونی گستره و عمق بیشتری پیدا می کند. از طرف دیگر چند وجهی بودن آب و پیوند آن با موضوعات مختلف چون امنیت غذایی، رفاء اجتماعی، خوداتکایی در تولید، ایجاد درآمد و اشتغال و کاهش فقر، مقابله با فساد، تامین آب بهداشتی و دفع اصولی فاضلاب ها، تامین حداقل نیازهای محیط زیستی و ملاحظات و خطرات هیدروپولیتکی و امنیت ملی، باعث شده که پیدا کردن و اجرای راهکارهای مقابله با مسئله آب به کنشی جمعی، زمانبر و دقیق نیازمند باشد. این شرایط نشان‌دهنده فرصت تاریخی ایران زمین برای عبور از تهدیدی است که زوال تمدن سرزمینی را هدف قرار داده است. این مهم اهمیت شناخت واقعیت‌ها و ابعاد مسئله آب و ضرورت تغییر رویه‌ها و رویکردها در مقطع حساس کنونی تغییر دولت را دوچندان می‌سازد.
از این رو، چهار نهاد انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه شناسی ایران، اندیشکده تدبیر آب ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی بر آن شدند تا در نشستی با عنوان «آب و رویکردهای نو در گذر تاریخی ایران» در روز دوشنبه 16 مردادماه 1396 در ساعت 17 الی 20 به بررسی شرایط موجود و ضرورت انجام تحولات اساسی در مدیریت آب در فرصت تاریخی کنونی ایران بپردازد. بدین وسیله از علاقه مندان دعوت می شود تا با حضور در این نشست و بیان نظرات خود و مشارکت در گفت وگوی جمعی ما را در بررسی هرچه بیشتر و دقیقتر ابعاد مسئله آب و راهکارهای تحولات مورد نیاز در زمان حاضر همراهی فرمایید.

سوالات نشست را اینجا ملاحظه کنید.

آب و رویکردهای نو