بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن جامعه شناسی ایران می‌رساند جلسه انتخابات اعضای شورای مدیریت حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1395 با حضور اعضای این گروه برگزار و اعضای شورای مدیریت پس از رای گیری مکتوب به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای شورای مدیریت (به ترتیب حروف الفبا):

 • اعظم آهنگر
 • ریحانه پوراکبری
 • مریم حاتمی
 • محمد صادق ذاکری
 • فاطمه سعیدخواه
 • شیما شعاعی
 • محمد علی طالبی
 • پردیس عامری
 • حمیرا فرمانی
 • فیروز فیروز
 • محمد علی قائم پور
 • طاهره مهرورزیان
 • زهرا نوعی
 • نیلوفر هاشمی