ضمن تشکر و پوزش از همه کسانی که برای برگزاری نشست «بررسی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان» تلاش نمودند، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند نشست بررسی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان که قرار بود روز سه شنبه مورخ 9 آذرماه 1395 برگزار شود به دلایل اداری لغو می‌گردد.

بررسی ابعاد خشونت علیه زنان