• حلقه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:
  تحلیل جنسیتی خودکشی های اجتماعی با نگاهی به خودکشی دو نوجوان اصفهانی
  باحضور:
  دکتر رابعه موحد(مدرس دانشگاه ، پژوهشگر مسائل زنان و خانواده)
  دکتر حسام فیروزی (روانپزشک کودک،نوجوان و خانواده، عضو انجمن روانپزشکی ایران)
  زهرا دلپیشه (پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت)
  زمان: دوشنبه 18 دی ماه 1396 ساعت17 تا 19
  مکان: پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن اجتماعات انجمن جامعه‌شناسی ایران

 

تحلیل خودکشی اجتماعی