گروه علمی - تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران برگزارمی کند:

آينده صلح و چالش نابرابري هاي اجتماعي

سخنرانان:

  • دکتر محمد امین قانعی راد (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
  • دکترسعید مدنی (جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی)
  • دکتر عباس نعیمی جورشری(جامعه شناس و پژوهشگر)

زمان: چهارشنبه 27 دی 96 ساعت 16 الی 19:30

مکان: خیابان کارگر شمالی - روبروی پمپ بنزین - خیابان گردآفرید - بعد از تقاطع سیندخت - پلاک 18

آینده صلح و چالش نابرابری اجتماعی