بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم می‌رساند بنا بر تصویب هیأت مدیره انجمن، مطابق روال سال‌های گذشته و همزمان با تعطیلات تابستانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در تهران، مرداد 1395 تعطیل است. این دفتر فعالیت‌های معمول خود را از اول شهریور ماه آغاز خواهد کرد.