به اطلاع اعضای انجمن میرساند دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در تهران تا پایان شهریورماه 1395 از ساعت 9 تا 14:15 دقیقه فعالیت خواهد کرد. لازم به ذکر است جلسات و نشست‌هایی که از طریق وب سایت انجمن اطلاع رسانی شوند و زمان برگزاری آنها بعد از پایان ساعت کاری باشد، دایر خواهند بود.