جنبشهای اجتماعی ودمکراتیزاسیونبه کوشش: سعید مدنی قهفرخی

انتشارات: روزنه

سال انتشار: 1395

جنبش‌های اجتماعی پنجره‌ای به سوی ابعاد مهمی از زندگی اجتماعی ما می‌‌گشایند. این جنبش‌ها بیرون از نظام سیاسی برای شناخت نگرانی‌ها و دست یافتن به مطالبات فشار وارد می‌کنند و بخش مرکزی آنچه «جامعه مدنی» یا «سپهر عمومی» نامیده می‌شود، هستند، و از همین زاویه با دموکراتیزاسیون پیوند دارند.  جنبش‌ها به قلب انگیزه انسانی وارد می‌شوند از این‌رو بستر مناسبی برای فهم حساسیت‌های اخلاقی از جمله  گذشت و فداکاری، عشق و جستجوی دلیلی برای رنج کشیدن به خاطر دیگران هستند.
کتاب "جنبش‌های اجتماعی و دمکراتیزاسیون" که به کوشش دکتر سعید مدنی و با همکاری جمعی از علاقمندان به مباحث مرتبط با جنبش های اجتماعی ترجمه و تدوین شده ، ذهن خلاق خوانندگان محترم را به پرسش‌گری نقادانه درباره جنبش‌های اجتماعی دعوت می‌کند. این کتاب را انتشارات روزنه  شماره تلفن88853730  منتشر کرده است.