روش تحقیق کیفیروش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر «نظریه برپایه» (گراندد تئوری GTM)

مولف: مقصود فراستخواه

انتشارات: آگاه

سال انتشار: 1395

این کتاب حاصل سلسله درسهایم درباره روش تحقیق «گراندد تئوری» است. طی چند سال در کلاسهای متعدد درس روش تحقیق در رشته‌های مختلف دکتری و یا دوره‌های آزاد انجمن‌های علمی با دانشجویان علاقمند بحث و تدقیق شده است. امیدوارم مباحث کتاب برای دانشگاهیان و همه محققان علاقمند به این حوزه، خصوصا در تحقیقات ومطالعات اجتماعی و بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مفید واقع بشود.

                                                             (از پیشگفتار مولف)