جایزه ترویج علمرئیس پیشین انجمن جامعه شناسی ایران به خاطر تلاش برای ترویج علم جامعه شناسی در حوزه های دانشگاهی و عمومی، در روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه که از سوي سازمان بين المللي يونسکو در تقويم جهاني ثبت شده است، مورد تقدیر قرار گرفت.  

در روز پنجشنبه 20 آبان ماه 1395 در آخرین روز هفتۀترویج علم در مراسمی در دانشگاه تهران، دکتر مصطفی معین وزیر اسبق آموزش عالی، دکتر نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر اکرم قدیمی، دکتر حسن نمکدوست و دکتر مهدی زارع رئیس و اعضای هیئت مدیرۀ انجمن ترویج علم ایران با اهداء تندیس و لوح سپاس از برندگان هفدهمین دورۀ جایز ترویج علم ایران تقدیر کردند.

در این مراسم دکتر سید محمد امین قانعی راد به عنوان برندۀ جایزۀ ترویج علم در حوزه های دانشگاهی وعمومی اعلام گردید.

در بیانیۀ هیأت مدیرۀ انجمن ترویج علم ایران به مناسبت هفدهمین دورۀ جایزۀ ترویج علم آمده است:«هیأت داوران به دلیل یک عمر فعالیت و تلاش بی وقفه، مسئولانه، هدفمند، همه جانبه، انسانی و اخلاقی در حوزه های دانشگاهی و عمومی در راستای بسط علم جامعه شناسی و همچنین تعهد به تداوم کار فرهنگی، ترویجی و علمی جایزۀ ترویج علم سال 1395 را به جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد تقدیم می کند».

 

اخبار مرتبط: