جناب آقای دکتر سید محمد امین قانعی راد

سر درب دانشکدهبا سلام و احترام

حمد و سپاس خدای را که تمام عالم به معرفت او عارف و به عنایت بی علت او واقف؛ با کمال امتنان و افتخار هیأت رئیسه و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دریافت جایزه ترویج علم سال 1395 را، که ارج نهادن به اهتمام و تلاش های موفقیت آمیز و خالصانه جنابعالی به حوزه علم و پژوهش است، به حضور شما تبریک و تهنیت می گوید.

از درگاه ایزد متعال شادکامی و موفقیت روز افزون شما را در اعتلا و ترویج علوم اجتماعی کشور مسئلت داریم

.

                                                      هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران