در این شماره میخوانید:

  • تأملی نظری در باب موانع توسعۀ فمینیسم اسلامی / نعیما محمدی، علی محمد حاضری
  • دور هم بودگی و با هم بودگی: بررسی رابطه تشکل‌های سیاسی دانشجویی با امر سیاست / حامد کیا
  • بررسی مقایسه‌ای فعالیت‌های اشتراکی با همسر در خانواده‌های تک‌شاغل و خانواده‌های هردو شاغل(مورد مطالعه: متاهلین شهر تهران) / فاطمه مدیری
  • قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز) / عبدالرضا نواح، سید عبدالحسین نبوی، خیری حیدری
  • بررسی جامعه شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن در بین کارمندان ادارات دولتی و خصوصی / مصطفی اجتهادی،‌ گلناز واحدی
  • اعتیاد به موبایل درجوانان تهرانی: یک بررسی جامعه شناختی/ سید کمال الدین موسوی، یاسمن شفیق

مقاله‌های این شماره از مجله جامعه شناسی ایران بزودی در سایت مجله به آدرس jsi-isa.irدر دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مجله جامعه شناسی 95 4