شماره‌ های جدید  دوره دهم شماره تابستان و پاییز1395( 2و3-1395)  و دوره دهم شماره زمستان-1395 (4- 1395-اولین ویژه نامه همایش فرهنگ دانشگاهی) مجله علمی- پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران با مقاله‌ های زیر منتشر شد.

دوره دهم شماره تابستان و پاییز1395( 2و3-1395)

 • اسلام بنیادگرا در تقابل با اسلام صوفیانه (تحليل ریشه‌های جامعه‌شناختی رشد سلفی‌گری در کردستان)/ يعقوب احمدی، آزاد نمکی
 • مروری انتقادی بر اندیشه‌های اجتماعی در باب مرگ با توجه به وضعیت خاص ایران / زهره بیات‌ریزی، رضا تسلیمی طهرانی
 • ترجمة متون علوم اجتماعی: مشکلات و راه‌حل‌ها / علی بیگدلی، مصطفی صداقت رستمی
 • مطالعة نگرش سالمندان تهرانی به مرگ (نمونه‌ای منتخب از ساکنان شهر تهران) / فاطمه جواهری، مرجانه یزدانی
 • علل تجرد قطعی در دختران شهر تهران؛ رویکرد نظریۀ زمینه‌ای / ام البنین چابکی 
 • عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر / سیدحسین سراج زاده، یونس اکبری، ایرج فیضی
 • تحلیل اجتماعی میزان آگاهی شهروندان از ابعاد مسئولیت‌های شهروندی نسبت به امور شهری / محمود شارع پور، مریم شعبانی
 • واکاوی شاخص های توسعه اجتماعی ایران (رویکردی بر برنامه های توسعه) / سمیرا متقی
 • بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریۀ ماکس شلر/ مرتضی مسرور، وحید قاسمی، حسن چاوشیان، حمید عبادالهی
 • تأثیر سرمایة اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران) / مرضيه موسوي خامنه، افسانه كمالي، ساره عزيزي
 • مطالعات تابستان95

دوره دهم شماره زمستان-1395 (4- 1395-اولین ویژه نامه همایش فرهنگ دانشگاهی , و نهادینه شدن گفتمان علم) 

 • ویژگی های فرهنگی دانشجویان رشته های هنر(شناخت وضع موجود پیش شرط برنامه ریزی فرهنگی) / غلامرضا اسکندریان، هادی برغمدی 
 • تمهیدی برای پاسخ به این مسئله که چه کسی می‌تواند به مسئله دانشگاه بیاندیشد؟  / طاها بخشی نژاد
 • انسجام اجتماعی، دانشجو و دانشگاه در ایران / محمدعلي زكي 
 • نگرش دانشجویان نسبت به خانواده، زنان و جنسیت / خدیجه کشاورز 
 • پیشنهاد مدل و روشی چند بعدی برای سنجش فساد در آموزش عالی / داود حسینی هاشم زاده، محمد فاضلی، حسن محدثی گیلوایی 
 • فلسفة دانشگاه عامه پسند: تبارشناسی مجادله‌های گفتمانی دانش / علی اصغر هدایتی، محمد زینالی اُناری
 • مطالعات زمستان95

 

به زودی فایل مقاله ها در لینکhttp://jss-isa.ir در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.