زمان: 5 تا 7 دی ماه 1396

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (تهران، تقاطع بزرگراه همت و خیابان شریعتی، خیابان داوود گل نبی)

برنامه زمانی نشست‌ها و سخنرانی‌ها

کارت دعوت همایش (روی کارت - متن)

اطلاعات بیشتر را روی صفحه ویژه چهارمین همایش پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بخوانید.

چهارمین همایش پژوهش اجتماعی فرهنگی4