درباره گروه تحلیل شبکه‌های اجتماعی

مدیرگروه: دکتر سوسن باستانی


درباره این گروه بیشتر بدانید

تحلیل شبکه‌های اجتماعی