درباره گروه جامعه‌شناسی اقتصاد (اقتصاد و جامعه)

مدیرگروه: دکتر سمیه توحیدلو


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی اقتصاد (اقتصاد و جامعه)