درباره گروه جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش‌های اجتماعی

مدیرگروه: دکتر نرگس نیکخواه قمصری


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش‌های اجتماعی

اخبار جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش‌های اجتماعی

فعالیت‌های جامعه‌شناسی انقلاب و جنبش‌های اجتماعی