درباره گروه جامعه‌شناسی سیاسی

مدیرگروه: دکتر محمدسالار کسرایی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی سیاسی

فعالیت‌های جامعه‌شناسی سیاسی