درباره گروه جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای

مدیرگروه: دکتر حسین ایمانی جاجرمی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی شهر و مطالعات منطقه‌ای