درباره گروه جامعه‌شناسی فیلم و سینما

مدیرگروه: دکتر پرویز اجلالی


درباره این گروه بیشتر بدانید

جامعه‌شناسی فیلم و سینما