عضو محترم انجمن جامعه شناسی ایران

با سلام

به منظور ارج نهادن به نظرات ارزشمند اعضای انجمن و نیز افزایش مشارکت آنان، خواهشمند است با مطالعه و تکمیل دقیق فرم نظر سنجی مربوط به ارزیابی عملکرد انجمن در سال 1395 (تا تاریخ 17 تیرماه  1396) ما را در راستای ارتقاء فعالیت‌های انجمن یاری نمایید.

پیشاپیش از توجه شما تشکر و قدردانی میگردد.

دبیرخانه انجمن

فرم نظر سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیتهای انجمن علمی جامعه شناسی ایران

( سال 1395 )