اهداف

* تولید و ترویج دانش جامعه‌شناختی.

* تدوین و تصریح قواعد (هنجارهای رویه‌ای و هنجارهای اجتماعی یا اخلاق علمی برای کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.

* تقویت ارزش و حیثیت جامعه‌شناسی (کسب شأن علمی و اجتماعی).

* تقویت تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی.

* بسط و گسترش و غنی‌سازی روابط انجمنی در اجتماع علمی و جامعه.

 

سیاست‌ها

* تولید ایده‌ها، مفاهیم، داده‌ها و اطلاعات علمی بصورت مستقیم و غیرمستقیم.

* تولید علمی مستقیم از طرق:

* انجام پژوهش‌های تجربی (طولی و تطبیقی).

* انجام پژوهش‌های نظری.

* مقیاس‌سازی و تهیه ابزار اندازه‌گیری.

* تولید علمی غیرمستقیم از طرق:

* اعمال سیاستهای هدایتی، حمایتی و نظارتی بر پژوهشگران، مراکز و موسسات دست‌اندرکار پژوهش‌های نظری و تجربی جامعه‌شناختی.

* همکاری با نشریات علمی‌ـ‌تخصصی دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی‌ـ‌پژوهشی ذیربط.

* همکاری‌ علمی پژوهشگران، مراکز و مؤسسات پژوهشی در تولید و ترویج دانش جامعه‌شناسی.

* ارزشیابی و نقد کم و کیف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی جامعه‌شناسی در ایران و ارائة سیاستهای هدایتی، حمایتی و نظارتی مناسب.

* ترویج ایده‌ها، مفاهیم، داده‌ها و اطلاعات علمی از طرق:

* چاپ و نشر مجلات و کتب علمی.

* برگزاری سخنرانی‌های علمی ـ تخصصی.

* برگزاری میزگردهای علمی ـ تخصصی.

* برگزاری همایش‌های علمی ـ تخصصی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی.

* دعوت از صاحبنظران جهان برای گفتگو با صاحبنظران ایران.

* تشکیل کلاس‌ها و کارگاههای علمی ـ تخصصی در جهت ترویج بینش‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی.

* انتخاب و معرفی آثار برجستة سال در حوزة جامعه‌شناسی.

* تشویق نوآورران و عمل‌ورزان حوزة جامعه‌شناسی.

* ایجاد آرشیوها و بانکهای اطلاعاتی تخصصی.

* تدوین اصول و قواعد کار و فعالیت در حوزة جامعه‌شناسی از جمله:

* تعیین ملاک‌های علمی حداقلی برای ارزشیابی کارهای آموزشی ـ پژوهشی و انتشاراتی در حوزة جامعه‌شناسی.

* تدوین قواعد اخلاق تحقیق اجتماعی.

* ارتقاء پایگاه و شأن علمی ـ اجتماعی جامعه‌شناسی و کنشگران آن از طرق:

* تجلیل از شخصیتهای علمی مؤثر در فرایند تولید، آموزش و ترویج جامعه‌شناسی.

* تقویت سنت اهداء آثار علمی شاگرد به استاد.

* کاربردی کردن جامعه‌شناسی از طریق طرح مسائل اساسی جامعه و کوشش در جهت توصیف، تبیین و حل آنها.

* معرفی جایگاه و نقش جامعه‌شناسی به افراد و گروههای مختلف جامعه بویژه جوانان دانش‌آموز.

* تقویت بنیة علمی و سازمانی انجمن جامعه‌شناسی ایران.

* ارتقاء تعهد علمی و هویت صنفی کنشگران جامعه‌شناسی از طرق:

* تدارک سفرها و برنامه‌های جمعی در جهت بسط تعاملات دوستانه بین جامعه‌شناسان.

* تداوم بخشیدن به مناسبت‌ها و مراسم علمی دوره‌ای.

* تهیه و انتشار بولتن خبری و خبرنامه (تقویت نظام اطلاع‌یابی اعضاء از احوال و آثار یکدیگر).

* تشویق فارغ‌التحصیلان جامعه‌شناسی به عضویت در ”انجمن“.

* ایجاد صندوق قرض‌الحسنه برای رفع نیازمندیهای مالی اضطراری اعضاء.

* حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضاء ”انجمن“.

* بسط روابط انجمن از طرق:

* تقویت تعاملات و گفتگوی علمی بین کنشگران حوزة جامعه‌شناسی.

* تقویت ارتباطات علمی با انجمن‌های علمی داخلی و خارجی.

* تشکیل دفاتر و شعبات ”انجمن“ در استانها و تشویق فارغ‌التحصیلان جامعه‌شناسی به عضویت در آنها.

* تشکیل گروه‌های تخصصی و تشویق اصحاب تخصص به عضویت در آنها.

* بسط همکاری‌های علمی با سایر انجمن‌ها و نهادهای علمی در انجام تحقیقات تطبیقی.

* تبادل استاد و دانشجو با سایر کشورها.

* بسط تعاملات علمی با نهادهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کشور.

* ارائة خدمات علمی ـ آموزشی ـ پژوهشی به بخش خصوصی و دولتی و انعقاد توافقنامه‌های همکاری‌های علمی ـ آموزشی و پژوهشی.

* ساماندهی و تقویت تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز ”انجمن“ از طرق:

* تأمین جا یا مکان مناسب برای ”انجمن“ در تهران و استانها.

* جلب کمکهای بلاعوض.

* تقویت و تجهیز دفاتر ”انجمن“.

* مدیران دفاتر استانی و گروه‌های علمی‌ـ تخصصی انجمن جامعه‌شناسی ایران موظف‌اند فعالیتهای سالانه خود را با توجه به اهداف و سیاست‌های فوق تهیه و پس از تصویب هیات مدیره اجرا نمایند.

* متن سیاست‌ها