دیالکتیک و اندیشه دورکهایم

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری موسسه پرسش برگزار می کند:

دیالکتیک در اندیشه دورکهایم
با حضور: دکتر محمدامین قانعی راد
شروع دوره: یکشنبه 22 مرداد ماه ساعت17.30
تلفن تماس برای ثبت نام: 88822010-88837647

 برای مشاهده طرح درس اینجا را کلیک کنید.

 

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران