مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی، روش ها و فنون پژوهش، درس گفتارهایی درباره جامعه شناسی ایران  و دوره جامعه محور را در فصل پاییز سال 1394 برگزار می کند.

دوره فلسفه و نظریه اجتماعی

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
یکشنبه کانت برای علوم اجتماعی محمد علی مرادی 12 جلسه 2 ساعته 10 آبان 19:00-17:00 120 هزار تومان
پنج شنبه نظریه اجتماعی هگل محمد مهدی اردبیلی 6 جلسه 2 ساعته 14 آبان 16:00-14:00 70 هزار تومان
جمعه هایدگر و تفکر اجتماعی بیژن عبدالکریمی

کارگاه یک  روزه

(6 ساعته)

25 دی 16:00-10:00 60 هزار تومان

درس گفتارهایی درباره جامعه شناسی ایران

روز

عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره

یکشنبه

تجدد ایرانی و گفتمان های جهان ما: درنگی در گفتمان های سنت، قدرت، کلان شهری رحیم محمدی 15 جلسه 2 ساعته 17 آبان

17:00-15:00

120 هزار تومان
دوشنبه جامعه شناسی ایران

تقی آزاد ارمکی

12 جلسه 2 ساعته

27 مهر

17:00-15:00

120 هزار تومان
دوشنبه جامعه شناسی و جامعه شناسی ایران حمیدرضا جلائی پور 6 جلسه 2 ساعته 12 آبان 15:00-13:00 70 هزار تومان

نظریه ها و بینش های جامعه شناسی

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
یکشنبه بینش جامعه شناختی از میلز تا بوروی محمد امین قانعی راد 4 جلسه 2 ساعته 17 آبان 1900-17:00 40 هزار تومان (ظرفیت این دوره تکمیل شده است)
سه شنبه جامعه شناسی تفسیری ابوالحسن تنهائی 12 جلسه 2 ساعته 28 مهر 1700-15:00 120 هزار تومان

دوره روش ها وفنون پژوهش

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه روش های معرفی و نقد کتاب شهلا اعزازی 6جلسه 2 ساعته 16 آبان (یک هفته در میان) 12:00-10:00 70هزار تومان
روش تحلیل روایت حسن محدثی گیلوائی 2جلسه 4 ساعته 28 آذرماه 18:00-14:00 50 هزار تومان
تحلیل جامعه شناسانه فیلم و سینما- سطح (1)

پرویز اجلالی

3 جلسه 3 ساعته 9 آبان ماه 18:30-15:30 50 هزار تومان
دوشنبه روش تحقیق کیفی: گراندد تئوری مقصود فراست خواه 6 جلسه 2 ساعته 27 مهر 19:00-17:00 80 هزار تومان
سه شنبه روش مردم نگاری جبار رحمانی 5 جلسه 2 ساعته 17 آذر 19:00-17:00 50 هزار تومان
روش گروه متمرکز (فوکوس گروپ) رضا صمیم 2 جلسه 2 ساعته 19 آبان

11:00-9:00

25 هزار تومان
روش تحلیل تماتیک (مضمونی) رضا صمیم 4 جلسه 2 ساعته

3 آذر

11:00-9:00 50 هزار تومان
کاربرد spss در مطالعات اجتماعی (سطح مقدماتی)

کرم حبیب پورگتابی

7 جلسه 5/2 ساعت 12 آبان 19:30-17:00 130 هزار تومان
چهارشنبه روش های کیفی پیشرفته (تحلیل روایت و اتوبیوگرافی-مردم نگاری- روشهای تحلیل مضمونی) محمد سعید ذکایی

2 جلسه 4 ساعته

1 جلسه 3 ساعته

4 آذر

13:00 -9:00   

12:00- 9:00

70 هزار تومان

کاربرد spss در مطالعات اجتماعی (سطح پیشرفته) کرم حبیب پورگتابی 7 جلسه 5/2 ساعت 18 آذر 19:30-17:00 130 هزار تومان
نشانه- معنا شناسی فضای شهری حمیدرضا شعیری 2 جلسه 3 ساعته 20 آبان 16:00- 13:00 50 هزار تومان
روش شناسی نقد فیلم حسین پاینده 10 جلسه 2 ساعته 20 آبان 16:00- 14:00  150 هزار تومان
پنج شنبه روش تحلیل نشانه شناختی مسعود کوثری

کارگاه یک روزه

(6ساعت)

30 مهر 16:00-10:00 50 هزار تومان
کارگاه جامعه شناسی عامل محور حمدرضا اصغرپور ماسوله

کارگاه یک روزه

(8 ساعت)

3 دی

17:00-9:00 50 هزار تومان
زمان و تحلیل اجتماعی محمد فاضلی

کارگاه یک روزه

(8 ساعت)

5 آذر

18:00-10:00

50 هزار تومان
روش تحقیق تطبیقی- تاریخی محمد فاضلی

کارگاه یک روزه

(8 ساعت)

26 آذر 18:00-10:00 50 هزار تومان
روشها و تکنیک های آینده پژوهی اجتماعی

امیر ناظمی

1 جلسه  5 ساعته 14 آبان 14:00-9:00 50 هزار تومان
دوره آشنایی با مبانی و مفاهیم آینده پژوهی اجتماعی تقی کمالی کارگاه 1 روزه 27 آذر 09:00-17:00 100 هزار تومان
روش تحلیل گفتمان محمدرضا تاجیک 12 ساعت متعاقبا اعلام می شود.    
جمعه روشهای تحلیل شبکه اجتماعی سوسن باستانی-مژگان بهشتی   متعاقبا اعلام می شود.    

دوره های آموزشی جامعه محور

عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ تشکیل ساعت هزینه
تسهیلگری اجتماعی- پویایی گروهی مهدی عابدی- ژاله معروفی کارگاه 3 روزه 4و5و6 آذر

چهارشنبه ساعت 18:00-13:00

پنج شنبه ساعت 18:00-13:00

جمعه ساعت 14:00-9:00

200 هزار تومان
طرح های مشارکتی ارزیابی شهری (PUAP)

مهدی عابدی

امیر محمد شهسوارانی

Dr. HamadullahKakepoto

کارگاه 2 روزه

(به زبان انگیلسی  و فارسی)

14 و 15 آبان

پنج شنبه ساعت 17:00-13:00

جمعه ساعت 14:00-9:00

300 هزار تومان

 

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران