مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی، روش ها و فنون پژوهش، درس گفتارهایی درباره جامعه شناسی ایران  و دوره جامعه محور را در فصل زمستان سال برگزار می کند.

روز

عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره

شنبه

مقاله نویسی در جامعه شناسی حسن محدثی کارگاهی (4 ساعته) 17 بهمن 15:00- 19:00 50 هزار تومان
نقد متون و نظریه های جامعه شناختی حسن محدثی 3 جلسه 4 ساعته 1 اسفند 15:30-19:30 100 هزار تومان
یکشنبه

جامعه شناسی نظری (1)

حسین ابوالحسن تنهایی 8 جلسه 2 ساعته 4 بهمن 17:00-19:00 120 هزار تومان
بینش جامعه شناسی: جامعه شناسی و دیگری تقی آزاد ارمکی 3 جلسه 4 ساعته 25 بهمن 14:00-18:00 70 هزار تومان

سه شنبه

جامعه شناسی احساسات

فرح ترکمان

4 جلسه 2 ساعته

29 دی

16:00- 18:00

60 هزار تومان

چهارشنبه

پژوهش سیاست‌گذاری اجتماعی

Policy Social research

علی اصغر سعیدی، معصومه قاراخانی

4 جلسه 4 ساعته 21 بهمن 13:00-9:00 100 هزار تومان

کارگاه عکاسی مستند اجتماعی

علی مراد عناصری

8 جلسه 2 ساعته 7 بهمن 16:30-18:30 120 هزار تومان

روشهای تحلیل شبکه اجتماعی

سوسن باستانی- مژگان بهشتی 2 جلسه 3 ساعته 14 بهمن 14:00-17:00 60 هزار تومان

پنج شنبه

ویرایش و حساسیت های زبانی
نیره توکلی کارگاهی (5 ساعته) 6 اسفند 15:00-20:00 30 هزارتومان

دوره تاریخ فلسفه غرب (آغاز فلسفه از یونان)

محمد مهدی اردبیلی

7 جلسه 2 ساعته

1 بهمن

14:00-16:00

70 هزار تومان

کارگاه جامعه شناسی عامل محور

احمدرضا اصغرپور ماسوله

کارگاه یکروزه (8 ساعته) 29 بهمن 17:00-9:00 50 هزار تومان
جمعه جامعه شناسی و مسائل اجتماعی بدخیم محمد فاضلی کارگاه یکروزه (7 ساعته) 21 اسفند 09:00-16:00 70 هزار تومان

هایدگر و تفکر اجتماعی

بیژن عبدالکریمی

کارگاه یکروزه (6 ساعته)

25 دی

10:00-16:00

60 هزار تومان

زبان انگلیسی تخصصی علوم اجتماعی
مجتبی رستمی 3 جلسه 3 ساعته 11 دی 10:00-13:00 50 هزار تومان
فنون و مهارت های مصاحبه کیفی محمدسعید ذکایی کارگاهی (6 ساعته) 7 اسفند 15:00-9:00 60 هزار تومان

روشهای مردم نگاری

جبار رحمانی کارگاه یکروزه (8 ساعته) 14 اسفند 10:00-18:00 60 هزار تومان

 

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران