مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی و روش ها و فنون پژوهش را در فصل زمستان 1395 برگزار می کند.

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه تجدد ایرانی و انقلاب: برساخت و واسازی تجدد و انقلاب در زبان ایرانیان
دکتر رحیم محمدی 20ساعت (10جلسه2ساعته) 18 دی 17:00-19:00 140 هزارتومان
سیری در دستگاه نظری وبر (به نسبت ارتباط جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تفسیری) (طرح درس) دکترحسین ابوالحسن تنهایی

15ساعت (5جلسه3ساعته)

یک هفته درمیان

2 بهمن 16:00-19:00 120 هزارتومان
مقاله نویسی با استانداردهای بین المللی (طرح درس)
مریم عالم زاده 15ساعت (5جلسه 3 ساعته) 9 بهمن 14:00-17:00 100هزارتومان
یکشنبه خوانش تاریخ جنون(طرح درس) آرش حیدری 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 3 بهمن 16:00-18:00 100هزارتومان
فرایند انجام پژوهش کیفی(طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه 3 ساعته) 8 بهمن 17:00-20:00 150هزارتومان
دوشنبه هنر ایران در گفتمان های فرهنگی معاصر
دکتر محمدرضا مریدی 12ساعت (4جلسه 3 ساعته) 4 بهمن 17:00-20:00 100هزارتومان
جامعه شناسی عشق (طرح درس) دکتر مهرداد ناظری 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 11 بهمن 15:00-17:00 80هزارتومان
سه شنبه تحقیق به روش پیمایش(طرح درس) صادق پیوسته 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 5 بهمن 17:30-19:30 90هزارتومان
کاربرد spss در مطالعات اجتماعی (مقدماتی و پیشرفته) (طرح درس) غلامحسین حبیبی 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 28 دی 16:00-20:00 360هزارتومان
چهارشنبه جامعه شناسی احساسات (پیشرفته)(طرح درس) دکتر فرح ترکمان 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 6 بهمن 16:00-18:00 100هزارتومان
عقلانیت در تفکر فلسفی هابرماس(طرح درس) دکتر معصومه بهرام 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 20 بهمن 16:00-18:00 100هزارتومان
پنج شنبه چگونه کانت را بخوانیم؟ (مقدمه ای بر فهم کانت) دکتر محمد مهدی اردبیلی 14ساعت (7جلسه 2 ساعته) 30 دی 16:00-18:00 100 هزار تومان
روش تحلیل نشانه شناختی فیلم و عکس دکتر حمیدرضا شعیری 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته) 21 بهمن 13:00-9:00 100هزارتومان
جمعه مسئله شناسی در مطالعات اجتماعی و فرهنگی(طرح درس) دکتر نعمت اله فاضلی 12 ساعت (2 جلسه 6 ساعته) 29 بهمن 18:00-9:00 70هزارتومان
نقد متون و نظریه های جامعه شناختی (طرح درس) دکترحسن محدثی گیلوایی 12ساعت (4جلسه 3 ساعته) 8 بهمن 10:00-13:00 100هزارتومان
کاربرد عملی روش پدیدارشناسی در پژوهش اجتماعی(طرح درس) سامان یوسفوند 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته) 19 و 20 اسفند 13:00-9:00 70هزارتومان
انجام تحقیق کیفی با تاکید بر چهار نمونه کلاسیک(ویلیام وایت،ویلیام توماس،استورات هال،کلیفورد گیرتز) دکتر عباس کاظمی یکروزه (7 ساعته) 1 بهمن 17:00-9:00 70 هزارتومان
مدل سازی معادله ساختاری با Amos Graphics(از مقدماتی تا پیشرفته)(طرح درس) غلامحسین حبیبی 20ساعت (5جلسه 4 ساعته) - 14:30-18:30 200هزارتومان
روش مردم نگاری (طرح درس) دکتر جبار رحمانی 8ساعت (2جلسه 4 ساعته) 6اسفند 17:00-9:00 70هزارتومان

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران