مرکز آموزش‌ های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران، دوره های آموزشی فلسفه و نظریه اجتماعی، نظریه ها و بینش های جامعه شناسی و روش ها و فنون پژوهش را در فصل بهار برگزار می کند.

روز عنوان دوره نام استاد طول دوره تاریخ شروع دوره ساعت هزینه دوره
شنبه نظریه های مدرن نابرابری و قشربندی اجتماعی(طرح درس) دکترحسین پرویز اجلالی 15ساعت (5جلسه 3 ساعته) 30 اردیبهشت 16:30-19:30 150هزارتومان
نولیبرالیسم: دولت، جامعه، بازار (طرح درس) حسام سلامت 24ساعت (12جلسه 2 ساعته) 2 اردیبهشت 18:00-20:00 150هزارتومان
یکشنبه فرایند انجام پژوهش کیفی (طرح درس)
غلامحسین حبیبی 18 ساعت (6 جلسه 3 ساعته) 10اردیبهشت 17:00-20:00 150هزارتومان
جستارهایی در نسبت پزشکی و امر اجتماعی(با تاکید بر تولد پزشکی بالینی از میشل فوکو)(طرح درس) دکتر آرش حیدری 10ساعت (5 جلسه 2 ساعته) 3 اردیبهشت 16:30-18:30 100هزارتومان
دوشنبه

سیری در دستگاه نظری مید (به نسبت ارتباط جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تفسیری) (یک هفته در میان)

(طرح درس)

دکترحسین ابوالحسن تنهایی 12ساعت (4جلسه3ساعته) 4 اردیبهشت 16:00-19:00 110 هزارتومان
- دکتر مقصود فراستخواه 16:00-18:00
مقاله نویسی (پیشرفته)  دکتر حسن محدثی گیلوائی 10ساعت (5جلسه 2 ساعته) 4 اردیبهشت 18:00-20:00 120هزارتومان
سه شنبه فرایند انجام پژوهش کمی (طرح درس) غلامحسین حبیبی 18ساعت (6جلسه 3 ساعته) 12 اردیبهشت 17:00-20:00 150هزارتومان
كارگاه روش تحليل نشانه­ شناسي در رسانه هاي بصري و سینما(طرح درس) مهدی سلطانی 8ساعت (4جلسه 2 ساعته) 12اردیبهشت 16:30-18:30 100هزارتومان
چهارشنبه

روش شناسی تحلیل گفتمان فوکویی

(طرح درس)

دکتر مهدی یوسفی 8ساعت (4جلسه 2 ساعته) 30فروردین 17:30-19:30 100هزارتومان

زندگی نگاری

(طرح درس)

علی مراد عناصری 24ساعت (8جلسه 3 ساعته) 27 اردیبهشت 14:30-17:30 200هزارتومان
جامعه شناسی احساسات(پیشرفته) (طرح درس) دکتر فرح ترکمان 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 23 فروردین 16:00-18:00 100هزارتومان
 نظریه اجتماعی انتقادی معاصر: فوکو، آگامبن، ژیژک، بدیو(طرح درس) دکتر مصطفی مهرآئین 12ساعت (6جلسه 2 ساعته) 13 اردیبهشت 18:00-20:00 110هزارتومان
پنج شنبه کانت: از اخلاق به زیبایی شناسی دکتر محمد مهدی اردبیلی 14ساعت (7جلسه 2 ساعته) 7 اردیبهشت 16:00-18:00 100 هزار تومان
کاربردspss در مطالعات اجتماعی (مقدماتی و پیشرفته)(طرح درس) غلامحسین حبیبی 32ساعت (4جلسه 9 ساعته) 7،8، 14 و 15 ازدیبهشت 9:00-18:00 360هزارتومان
 نظریه و نرم افزارهای تحلیل شبکه های اجتماعی  دکتر حمید عبدالهیان یکروزه (5ساعته) 4 خرداد 10:00-15:00 70هزارتومان
رویکردهای نظری به سیاست فرهنگی  دکتر نعمت الله فاضلی یکروزه (8ساعته) 14اردیبهشت 8:30-18:00 100هزارتومان
جمعه تلفیق نظری در جامعه شناسی (طرح درس) دکترحسن محدثی گیلوائی 21ساعت (7جلسه 3 ساعته) 8 اردیبهشت 12:00-15:00 190هزارتومان
مدل سازی معادله ساختاری باAmos Graphics(مقدماتی و پیشرفته)(طرح درس) غلامحسین حبیبی 16ساعت (2جلسه 8ساعته) 21 و 22 اردیبهشت 9:00-18:00 160هزارتومان

مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران