روز سوم همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با تلاوت قرآن و با گزارش دبیرمحور ویژه همایش، دکتر سمیه توحیدلو آغاز شد. گزارش تصویری علی مراد عناصری از نشست‌ها و سخنرانی‌های سومین روز این همایش را در ادامه مشاهده می کنید. 

 DSC0523

 DSC0423

 DSC0432

 DSC0440

 DSC0456

 DSC0492

 DSC0498

 DSC0506

 DSC0507

 DSC0514

 DSC0538

 DSC0615

 DSC0516

 DSC0753

 DSC1119

 DSC1129

 DSC1146

 DSC1155

 DSC1162

 DSC1179

 DSC1205

 DSC1206

 DSC1211

 DSC1270

 DSC1355

 DSC1367

 DSC1376

 DSC1390

 DSC1401

 DSC1751

 DSC1788

 DSC1821

 DSC1846

 DSC1858

 DSC1874

 DSC1944

 DSC2100

 DSC2120

 DSC2220

 DSC2228

 DSC2233

 DSC1441

 DSC1461

 DSC1500

 DSC1501

 DSC1511

 DSC1520

 DSC1533

 DSC1537

 DSC1540

 DSC1557

 DSC1573

 DSC1578

 DSC1585

 DSC1616

 DSC1626

 DSC1636

 DSC1642

 DSC1652

 DSC1882

 DSC1887

 DSC1888

 DSC1889

 DSC1909

 DSC1914

 DSC1933

 DSC1939

 DSC2234

 DSC2245

 DSC2287

 DSC2346

 DSC2429

 DSC2447

 DSC2413

 

 DSC2424

 DSC2446

 photo 2017 12 30 09 52 49