درباره دفتر دانشگاهی فارس

مدیر: دکتر علی یاراحمدی


آدرس : شیراز، کوی ارم، دانشگاه شیراز، ساختمان شماره3، طبقه سوم، صندوق جمعیت

تلفن : 6285911-0711

فکس : 6285912-0711

گزارش نشست‌های فارس

خبرهای دفتر دانشگاهی فارس