دفتر ایلام اردیبهشت96نخستین جلسه‌ مشترک دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه ایلام و دبیرخانه‌ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام برگزار گردید. این جلسه در پی انعقاد تفاهم نامه‌ بین دفتر انجمن و دبیرخانه‌ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد. در آغاز جلسه، دکتر یارمحمد قاسمی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام و مدیر دفتر انجمن، ضمن عرض خیر مقدم به دبیر محترم شورای هماهنگی و همراهان، کلیاتی را در خصوص زمینه‌های مشترک تعاملات فی مابین اظهار نمود. در ادامه، دکتر فهد کمالوندی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مباحثی تخصصی در رابطه با پدیده‌ اعتیاد در استان و کثیر الابعاد بودن و ضرورت نگاه جامعه‌شناختی به آن ارائه کرد. سپس هر کدام از اعضای دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی به ذکر دیدگاهها و نظرات در رابطه با اعتیادپژوهی در استان ایلام پرداختند.

 در پایان این نشست مقرر گردید با توجه به نگاه تخصصی دبیر شورا و پیشنهاد وی،  یک شماره از فصلنامه‌ علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی به موضوع اعتیاد در استان ایلام اختصاص یابد و اعضای انجمن و پژوهشگران در این زمینه به نگارش مقالات علمی –پژوهشی بپردازند.اعضای انجمن و پژوهشگران حوزه‌ جامعه‌شناسی می‌توانند نسبت به نگارش پروپوزال در خصوص اولویت های پژوهشی شورای هماهنگی اقدام نمایند.

دفتر ایلام اردیبهشت96 2همچنین قرار شد در صورت گسترش دوره‌ تحصیلات تکمیلی رشته جامعه شناسی در دانشگاه ایلام، موضوع پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت اولویت های پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام هدایت گردند.

لازم به ذکر است طبق مفاد تفاهم نامه، نخستین نشست مشترک دفتر انجمن با شورای هماهنگی در ماه‌های آینده با ارائه‌ مقالات تخصصی در دانشگاه ایلام برگزار خواهد شد.