(باقر پرهام، محسن ثلاثی، منوچهر صبوری، عبدالحسین نیک گهر)

زمان: 29 بهمن 1386

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تالار ابن خلدون

برگزار کننده:  انجمن جامعه شناسی ایران

بروشور همایش

پوستر

گزارش برگزاری همایش