بازخوانی جامعه شناختی آثار دکتر شریعتی و نقد اثر بیژن عبدالکریمی با عنوان " شریعتی و تفکر آینده ما"

برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران

زمان: چهارشنبه : 28 خرداد 93، ساعت 14-17

مکان: ‏بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

با حضور (به ترتیب حروف الفبا):دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر یوسف اباذری، دکتر هادی خانیکی، دکتر حسین راغفر، دکتر سارا شریعتی، دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر علی رضاقلی، دکتر حسن محدثی، دکتر محمد محمدی، دکتر محمد علی مرادی، دکتر عباس منوچهری، دکتر فرشاد مومنی، دکتر سیدجواد میری