زمان: دوشنبه و سه شنبه مورخ 29 و 30 اردیبهشت ماه سال 1393

 کمیته «زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی» انجمن جامعه شناسی ایران با توجه به برنامه‌های هشتمین دوره فعالیت‌های انجمن،دومین " همایش زبان ، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی " را در اردیبهشت ماه سال 1393 برگزار می کند. این اقدام جهت فراهم آوردن زمینه ای برای بیان دیدگاه ها و چشم اندازهای اساتید و پژوهشگران این حوزه در دنیای چندزبانی علوم اجتماعی معاصر است . بدین وسیله از تمامی علاقه مندان به موضوع زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی در شاخه های مختلف آن اعم از جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی، مطالعات فرهنگی، ارتباطات، علوم سیاسی و همچنین زبان‌شناسان، نویسندگان و مترجمین این حوزه درخواست می شود با مشارکت خود در این همایش بر غنای آن بیفزایند . 

 محورهای همایش

  • زبان به مثابه ظرف تفکر و مفهوم پردازی در علوم اجتماعی
  • ریشه شناسی و ساخت و تحول تاریخی واژگان علوم اجتماعی
  • رابطه مفاهیم علوم اجتماعی با زبان و واژگان علوم اجتماعی
  • رابطه زبان های بین المللی و محلی در واژگان و مفاهیم علوم اجتماعی
  • مسائل زبان شناختی در ترجمه و تالیف متون علوم اجتماعی
  • استفاده از رویکرد میان رشته ای در ساخت و تعریف واژگان و مفاهیم اجتماعی
  • راهکارهای پیشنهادی برای بهبود کیفیت مفهوم پردازی در تالیف و ترجمه متون علوم اجتماعی
  • تولید معنای فرهنگی ، کنش ارتباطی و زبان علوم اجتماعی
  • مناسبات زبان روزمره ، ادبی ، هنری ، فلسفی و جامعه شناختی
  • ابعاد زبان شناختی و چرخش زبانی درعلوم اجتماعی

دبیر علمی همایش: دکتر فرهنگ ارشاد

شورای علمی همایش: دکتر پرویز اجلالی ( موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی )، دکتر فرهنگ ارشاد ( دانشگاه شهید چمران)، دکتر محسن ثلاثی ( دانشگاه تهران )، دکتر باقر ساروخانی ( دانشگاه تهران )، دکتر داور شیخاوندی ( دانشگاه آزاد اسلامی )، دکتر ناصر فکوهی ( دانشگاه تهران )، دکتر محمد امین قانعی راد ( مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور )، استاد عبدالله کوثری ( نویسنده و مترجم )، دکتر پیمان متین ( دانشگاه دولتی ایروان )، دکتر یحیی مدرسی ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

دبیر اجرایی: صبا پلاشانی

برنامه زمانی نشست‌ها و میزگردهای همایش

خلاصه مقالات همایش

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

آدرس دبیرخانه : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول، انجمن جامعه شناسی ایران

تلفن : 09195512993 - 88004742


 گالری عکس همایش