Pustere Hamayeshبرگزار کنندگان: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی آموزشهای شهروندی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

محورها:

  • مدیریت پسماند
  • اخلاق و رفتار شهروندی
  • خط سفید (زبان هدایت)
  • فرهنگ و ایمنی ترافیک
  • ابعاد و موانع اجتماعی و فرهنگی طرح آسمان آبی و زمین پاک

تاریخ های مهم:

تاریخ دریافت چکیده و اصل مقالات:15 تیرماه94

تاریخ برگزاری:14مردادماه 94

مکان برگزاری: تهران، ابتدای بزرگراه کردستان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تالار ایوان شمس

وب سایت همایش: www.cbsce.ir

پوستر