naghshبرگزار کنندگان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه خوارزمی و با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

زمان برگزاری: روز شنبه 13 اردیبهشت 1393 از ساعت 8:30 تا 13

مکان برگزاری: تهران، خیابان مفتح، بین سمیه و انقلاب، دانشگاه خوارزمی، سالن 17 شهریور دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

با حضور: دکتر رضاداوری، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر مقصود فراستخواه، دکتر امین قانعی راد و ...

پوستر همایش