poster1 Copyبرگزار کنندگان: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها

محورها:

  • شهر، دین و زندگی روزمره
  • شهر، خرده فرهنگ ها و زندگی روزمره
  • روان شناسی، شهر و زندگی روزمره
  • شهر، رسانه و زندگی روزمره
  • فلسفه، شهر و زندگی روزمره
  • شهر، مدیریت شهری و زندگی روزمره
  • شهر، فضا و زندگی روزمره

زمان: 27 اردیبهشت 93 ساعت 8 الی 16:30

مکان: میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان، تالار ایوان شمس