برگزار کنندگان: دانشگاه ایلدیز و بنیاد علم و فرهنگ استانبول و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و چند موسسه پژوهشی ایرانی

زمان برگزاری: 6 و 7 تیرماه 1391 (26 و 27 ژوئن 2012)

مکان برگزاری: دانشگاه ایلدیز در شهر استانبول ترکیه

برنامه زمانی نشستهای کنفرانس:

http://nursistudies.net/wp-content/uploads/Istanbul_Conference_Programme.pdf

چکیده و اصل مقالات:

http://nursistudies.com/?p=206

 گزارش برگزاری کنفرانس