posterrrrبرگزار کنندگان: گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران

مهم ترین اهداف همایش مذکور را همچون سایر همایش های علمی می توان در ایجاد بستر مناسب برای ارائه گزارش پژوهش های علمی در زمینه نقش رسانه ها در کاهش یا افزایش مسائل اجتماعی ایران و تبادل اطلاعات و تجربیات صاحبنظران در این زمینه دانست از دیگر اهداف برگزاری همایش ایجاد ارتباط میان صاحبنظران و محققان دانشگاهی از یک سو و مسئولین و مدیران ذیربط در وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور از سوی دیگر و تبادل اطلاعات و تجربیات این دو گروه دانست . از اهداف ثانوی برگزاری همایش تمهید مقدمات توسعه رشته های آموزشی مرتبط در گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی می باشد . انتظار می رود دستاوردهای همایش اولاً در ایجاد افق های جدید فرا روی اصحاب رسانه موثر افتد و از جنبه دیگر، کارگزاران و متفکران مسائل اجتماعی ایران رابیش از بیش متوجه نقش مهم رسانه ها در این خصوص نماید . ثانیاً نتایج همایش زمینه‌های لازم را جهت توسعه و ایجاد رشته های تحصیلی مرتبط بویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی در گروه علوم اجتماعی فراهم آورد .

محورهای همایش:

 • رسانه و مهارتهای حل مسأله
 • رسانه و مسئولیت اجتماعی
 • رسانه و شبکه های اجتماعی
 • رسانه و سازمان های مردم نهاد ( NGO)
 • رسانه و مهارت های اجتماعی
 • نقش رسانه ها در بهبود درک عمومی از علم و فناوری
 • رسانه و اعتماد اجتماعی
 • رسانه و سرمایه اجتماعی
 • رسانه و مهارت های تبلیغ دینی
 • نقش رسانه ها در برقراری امنیت اجتماعی در ایران
 • نقش رسانه ها در ایجاد اعتماد به نفس ملی در کشور
 • عملکرد کنونی رسانه های کشور در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 • نقش و جایگاه کنونی رسانه های کشور در اصلاح و تعالی قانون پذیری در جامعه

تاریخ‌های مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده: 20 آذر ماه 1391

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله : 30 آذرماه 1391

زمان برگزاری همایش : 7 اسفندماه 1391

آدرس دبیرخانه: اصفهان – میدان آزادی – خیابان دانشگاه - دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه سوم – گروه علوم اجتماعی

تلفن دبیرخانه: 03117934160 , 09138342799

فکس دبیرخانه: 03117933168

وب سایت همایش: http://ltr.ui.ac.ir/media/