برگزار کنندگان: غرفه نشر فرانسه در این نمایشگاه، با همکاری خانه هنرمندان ایران و حمایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و انجمن جامعه شناسی ایران

نشست اول ) معرفی سیاست‌های فرهنگی در فرانسه

سخنران: دکتر ایوبی (رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، رایزن سابق فرهنگی در سفارت ایران در پاریس و مؤلف کتاب سیاست‌های فرهنگی در فرانسه)

زمان: یکشنبه ۱۹ اردیبهشت 1389، ساعت  ۱۸

مکان: خانه هنرمندان ایران

نشست دوم ) بزرگداشت کلود لوی استروس

سخنرانان:

  • دکتر ناصر فکوهی: نقش و آورده‌های لوی استروس در زمینه انسان‌شناسی
  • دکتر مرتضی کتبی: تفسیر علوم اجتماعی فرانسوی در ایران

زمان: دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، ساعت ۱۸

مکان: خانه هنرمندان ایران

نشست سوم ) تازه‌های ادبیات درفرانسه

سخنرانان:

  • دکتر ژاله کهنمویی‌پور: جریان‌های ادبی کنونی
  • دکتر اسفندیار اسفندی: ادبیات فرانسه در اوج موفقیت است؟
  • دکتر نسرین خطاط: نقد ادبی به کجا می‌رود؟

زمان: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت، ساعت ۱۸

مکان: خانه هنرمندان ایران