برگزار کنندگان: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و سایر نهادهای علمی و پژوهشی

زمان: 28 و 29 مهرماه 1389

مکان: مرکز همایش‌‌‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تالار ابوریحان

 

محورهای همایش

آسیب‌شناسی و نقد سیاست‌ها،‌ برنامه‌ها و طرح‌های اجرا شده

 • گزارش مطالعات انجام یافته در ایران
 • تجربه‌های حرفه‌ای در تاثیر اجتماعی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های شهری، منطقه‌ای و ملی در ایران
 • نقد سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها
 • نقد مطالعات جهانی (تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

مبانی نظری و روشی ارزیابی اجتماعی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها

 • رویکردهای نظری به موضوع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها
 • تدقیق مفهمومی مفاهیم مرتبط مثل ارزشیابی، ارزیابی، نقد بررسی و ...
 • مبانی روش شناختی انواع ارزیابی‌ها
 • روش‌های ابتکاری در مطالعه تاثیر اجتماعی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها

پیش نیازها والزامات

 • نیازها والزامات قانونی
 • نیازها و الزمات نهادی
 • نیازها والزامات نیروی انسانی
 • نیازهاوالزمات فرهنگی-حرفه‌ای

 

ثبت نام از طریق تارگاه: www.eta-conference.ir

مهلت ثبت نام: 25 مهر 1389

دبیرخانه: تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان گاندی، شماره 146، ‌طبقه دوم، کدپستی: 1517964311

تلفن: 88677478، نمابر: 88203915